Disclaimer

Privacyverklaring

AdVeCon Sign Service neemt privacy zeer serieus en neemt daarom een aantal maatregelen om de privacy van onze bezoekers c.q. gebruikers op onze website te waarborgen. Aan de hand van deze privacyverklaring willen we u ervan verzekeren dat persoonlijke informatie die u via onze website aan ons toevertrouwd niet wordt verkocht, gedeeld, verhuurd of anders gebruikt dan beschreven in deze privacyverklaring.


Gevraagde informatie
Om aan verzoeken van bezoekers c.q. gebruikers van onze website te kunnen voldoen, kan gevraagd worden om informatie, zoals:
  • Uw naam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoongegevens
  • Uw emailadres
  • Contactgegevens

Gebruik van website gegevens
AdVeCon Sign Service verklaart dat zij alle informatie strikt vertrouwelijk behandelt en alleen gebruikt om u nog beter van dienst te kunnen zijn. We analyseren geregeld hoe bezoekers van onze website deze gebruiken om hier zo een beter beeld van te krijgen en de website op de best mogelijke wijze te kunnen beheren. Hierdoor zijn we in staat om verbeteringen aan te brengen en de website te personaliseren. We kunnen hiervoor samenwerken met derden, met wie we alleen de noodzakelijke informatie zullen uitwisselen. In de gegevens, die hiervoor gebruikt worden, zal geen individuele en persoonlijke informatie te herkennen zijn. Slechts in zeer speciale gevallen - ten behoeve van onze algemene voorwaarden of indien gevorderd op gerechtelijk bevel of ten behoeve van rechtszaken om de rechten en veiligheid van onze website en gebruikers er van te beschermen - zal informatie uitgewisseld kunnen worden. Dit houdt ook de uitwisseling van informatie in met andere instanties of bedrijven, om fraude of krediet risico's te beperken.


Cookies
Cookies worden gebruikt om een unieke identificatie te koppelen aan uw computer, wat gebeurt via een technische voorziening in uw Internetprogramma. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar stellen onze website in staat u te herkennen als u onze website opnieuw bezoekt.


Rechten
De hierboven beschreven verklaring geldt voor de AdVeCon Sign Service website. AdVeCon Sign Service behoudt zich echter het recht voor om deze verklaring en de website van tijd tot tijd aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn dan ook niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Verder behoudt AdVeCon Sign Service alle rechten (waaronder auteursrechten, merkrechten en octrooien) met betrekking tot de op deze website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van AdVeCon Sign Service, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.